Målsättning och vision

Sektionens vision är: ”Fysioterapeuterna och ergonomernas insatser är självklara för ett hållbart arbetsliv.”

Målsättning:

  • Att bidra till att förbättra arbetshälsa hos medarbetare i olika branscher.

 

  • Att utveckla samarbetet med arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra professioner, nationellt samt internationellt.

 

  • Att aktivt delta och påverka lagstiftning, riktlinjer och andra samhälleliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

 

  • Att tydliggöra ergonomers och fysioterapeuters roll inom området arbetsmiljö, ergonomi och arbetsliv samt den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

 

  • Att stödja och utveckla ergonomerna i sin profession.