Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Välkommen till Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

 

Vi är en av de största sektionerna inom Fysioterapeuterna.
Sektionen skall stimulera till ökade kunskaper om diagnostisering, behandling/rehabilitering samt förebyggande arbete inom idrottsmedicin på alla nivåer från motionär till elitidrottare.
Sektionen skall verka för att stimulera utbildning och forskning inom idrottsmedicin.

Sektionen arbetar för att vara den naturliga kontakten i idrottsmedicinska frågor ur ett samhällsperspekti gentemot både Socialstyrelsen och andra  instanser vilka hanterar positiva hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet.

Hur blir jag medlem i sektionen?

Välkomna!

Följ oss på facebook

Facebook

Följ oss på twitter ©FYIMsve

Twitter

Kurser

jan
29

29 januari 2021, 12:00 – 13:00

Öga mot Öga: Nya riktlinjer om fysisk aktivitet och stillasittande

Zoom

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

feb
19

19 februari 2021 – 20 februari 2021

CSPT - Certifiering B

Helsingborg

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

feb
26

26 februari 2021 – 27 februari 2021

CSPT - Certifiering A

Capio Artro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Nyheter

Minskat antal kursdeltagare till CSPT cetrifiering

2021-01-17 21:58

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Öga mot Öga - Ny omgång

2021-01-11 14:24

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Öppet öga flyttat till 2021

2020-12-07 10:15

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Hitta Din CSPT certifierade Fysioterapeut/sjukgymnast

Som medlem i sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin får du rabatterat pris på prenumeration av JOSPT (Journal of Sports Physiotherapy).

Logga in för att få tillgång till länken

Rabatt hos Medema

Fysioterapeuterna Service AB har tecknat ett ramavtal med Medema som innebär att du som medlem får 15 % rabatt på ordinarie pris.