Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Vi är en av de största sektionerna inom Fysioterapeuterna.
Sektionen skall stimulera till ökade kunskaper om diagnostisering, behandling/rehabilitering samt förebyggande arbete inom idrottsmedicin på alla nivåer från motionär till elitidrottare.
Sektionen skall verka för att stimulera utbildning och forskning inom idrottsmedicin.

Sektionen arbetar för att vara den naturliga kontakten i idrottsmedicinska frågor ur ett samhällsperspekti gentemot både Socialstyrelsen och andra  instanser vilka hanterar positiva hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet.

Hur blir jag medlem i sektionen?

Välkomna!

Kurser
nov
01

01 november 2018

Skivstångsträning som rehabilitering

Bosön, Lidingö

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

nov
29

29 november 2018

Från skada till återgång i idrott

GIH, Stockholm

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

dec
01

01 december 2018 – 02 december 2018

MSI Sahrmann, Länd/höft

Idrottsrehab Ullevi, Göteborg

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Nyheter

Anmälan öppen

2018-09-01 08:36

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Ny omgång av skivstångskurs

2018-07-11 21:35

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Förlängt datum för stipendieansökan

2018-04-11 21:54

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Hitta Din CSPT certifierade Fysioterapeut/sjukgymnast

Som medlem i sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin får du rabatterat pris på prenumeration av JOSPT (Journal of Sports Physiotherapy).

Logga in för att få tillgång till länken

Rabatt hos Medema

Fysioterapeuterna Service AB har tecknat ett ramavtal med Medema som innebär att du som medlem får 15 % rabatt på ordinarie pris.