Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Vi är en av de största sektionerna inom Fysioterapeuterna.
Sektionen skall stimulera till ökade kunskaper om diagnostisering, behandling/rehabilitering samt förebyggande arbete inom idrottsmedicin på alla nivåer från motionär till elitidrottare.
Sektionen skall verka för att stimulera utbildning och forskning inom idrottsmedicin.

Sektionen arbetar för att vara den naturliga kontakten i idrottsmedicinska frågor ur ett samhällsperspekti gentemot både Socialstyrelsen och andra  instanser vilka hanterar positiva hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet.

Hur blir jag medlem i sektionen?

Välkomna!

Kurser
sep
29

29 september 2018 – 30 september 2018

CSPT - Certifiering B

Idrottsrehab Ullevi, Göteborg

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

dec
01

01 december 2018 – 02 december 2018

MSI Sahrmann, Länd/höft

Idrottsrehab Ullevi, Göteborg

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

mar
09

09 mars 2019

Fördjupningskurs i Idrottsmedicin, Fulpmes

Fulpmes, Österrike

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Nyheter

Förlängt datum för stipendieansökan

2018-04-11 21:54

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Korrigering av slides från Kongressen

2018-04-09 16:19

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

FYIM inbjuder sina medlemmar till kvällsföreläsning 8 mars

2018-02-26 16:10

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Hitta Din CSPT certifierade Fysioterapeut/sjukgymnast

Som medlem i sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin får du rabatterat pris på prenumeration av JOSPT (Journal of Sports Physiotherapy).

Logga in för att få tillgång till länken

Rabatt hos Medema

Fysioterapeuterna Service AB har tecknat ett ramavtal med Medema som innebär att du som medlem får 15 % rabatt på ordinarie pris.