Hur blir jag CSPT?

Kriterier för Certifiering till CSPT

1) Legitimerad Fysioterapeut eller Sjukgymnast Examen
- tidigast tre år före ansökan.

2) Arbete samt idrottsmedicinsk erfarenhet

Alternativ 1 - Arbete på klinik med idrottsmedicinsk inriktning minst tre år samt ett års erfarenhet av idrottsmedicinskt arbete på fältet inom idrotten.
Alternativ 2 - Arbete på annan form av vårdinrättning med patientarbete SAMT idrottsmedicinskt arbete med idrottsklubb/ enskild idrottare / landslag i minst tre år.

3) Vidareutbildning

Högskolekurs i idrottsmedicin på avancerad nivå, minst 7.5 hp alternativt enstaka kurser motsvarande Steg 1,2,3 enligt SFAIM.s utbildningsstege.

4) Genomgången och godkänd Certifiering A och B (obligatorium)

 

Information certifieringsutbildning A & B

Kriterier för ansökan CSPT

Nya rutiner och kriterier CSPT