Kongress och årsmöte 2020

STORT TACK ALLA NI SOM DELTOG VID ÅRETS KONGRESS


Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin samt sektionen för OMT vill tacka er alla som deltog vid årets kongress. Nu lutar vi oss tillbaka över helgen och startar sedan tankeverksamheten kring kommande kongress. 

Har du några idéer eller frågor inför kommande år, kontakta oss gärna: idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se . 

/Styrelsen 

Vill du bli medlem?

Bli medlem i sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Följ oss på twitter ©FYIMsve

Twitter