Specialistordningen

Den 1 januari 2015 trädde förbundets nya specialistordning i kraft.

För att nå specialistkompetens enligt förbundets specialistordning, finns två vägar att gå. Specialistutbildningen (den primära och rekommenderade vägen) och Ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning (den sekundära vägen).

För att kommma till dokumentbanken klicka här


Specialistutbildningen

Den primära och rekommenderade vägen till specialistkompetens

Flödesschema Specialistutbildningen

Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning.

Vägen för dig med lång och bred klinisk erfarenhet som uppfyller ALLA krav för dispens

 
Flödesschema Dispens från handledning

Länk till mer information om Specialistordningen