Hur blir jag medlem i sektionen?

Hur anmäler jag mig till Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin?

Du kan vara medlem i flera sektioner, för en liten extra kostnad.
Du som är student har rätt att tillhöra en valfri sektion gratis.

Medlem i Sektionen för Idrottsmedicin blir du genom att välja/ändra sektionstillhörighet på "Medlemskap & Förmåner".

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL SEKTIONEN!