Styrelsen

Bild på Eva Rasmussen Barr

Ordförande
Eva Rasmussen Barr
Ansvarsområden: Forskning och utbildning 

 

 

Bild på Sofia Augustsson

 

 

Vice ordförande
Sofia Augustsson
Ansvarsområden: Forskning och utbildning

 

 

Bild på Christina Mikkelsen

 

Sekreterare
Christina Mikkelsen
Ansvarsområden: Ekonomi, marknad 

 

Bild på Anna Wänerhag

 

 Ledamot
Anna Wänerhag
Ansvarsområden: CSPT
Bild på Ida Engström

 

Ledamot
Ida Engström
Ansvarsområden: Webredaktör, marknad

 

 

Linda Ekenros

 

 

Ledamot
Linda Ekenros
Ansvarsområden: Ekonomi, Forskning och utbildning

 

 

Lars Lundgren

 

Ledamot
Lars Lundgren
Ansvarsområden: CSPT

 

Tobias Wörner

 

 

Ledamot
Tobias Wörner
Ansvarsområden: Forskning och utbildning 

 

 

Ewa Heidvall

 

 

Suppleant
Ewa Heidvall

 

 

 Kontakt
idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se 

 

 

 

Följ oss på facebook

Facebook

Följ oss på twitter ©FYIMsve

Twitter