Styrelsen

Bild på Eva Rasmussen Barr

Ordförande
Eva Rasmussen Barr
Ansvarsområden: Forskning och utbildning 

 

 

Bild på Christina Mikkelsen

 

Sekreterare
Christina Mikkelsen
Ansvarsområden: Ekonomi, marknad 

 

 

Bild på Bo Gabrielsson

 

Kassör
Bo Gabrielsson
Ansvarsområden: EkonomiBild på Sofia Augustsson

 

Ledamot
Sofia Augustsson
Ansvarsområden: Forskning och utbildning 

 
Bild på Ida Engström

 

Ledamot
Ida Engström
Ansvarsområden: Webredaktör, marknad

 

 

Bild på Anna Wänerhag

 

Ledamot
Anna Wänerhag
Ansvarsområden: CSPT 

 

 

   Linda Ekenros   

Ledamot
Linda Ekenros
Ansvarsområden: Utbildning, marknad

 

 

Ledamot
Lars Lundgren
Ansvarsområden: CSPT

 

Ewa HeidvallSuppleant 
Ewa Heidvall 

 

 

 

 

Kontakt
idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se