FYIM’s Stipendie 2021 – Fysioterapeuterna

FYIM’s Stipendie 2021

STIPENDIE ATT SÖKA OM DU LÄSER EN MAGISTER/MASTER I FYSISK AKTIVITET och IDROTTSMEDICIN

Året 2018 instiftades två stipendier á 5000 kr vardera, av Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, som kan sökas av magister/ mastersstudenter inom fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet och/eller idrottsmedicin. Tidigare har stipendier delats ut till 4 fysioterapeuter 2018 och 2019. Två av dem är presenterade i Manualen januari 2021. Stipendiet har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Sektionen vill med detta stipendium stimulera fysioterapeuter till fortsatt utbildning och underlätta för realisering av forskningsprojekt på magisternivå med god kvalitet.

Som medlem i sektionen kommer du att kunna ansöka om stipendiet från och med 15 januari 2021. Ansökningstiden pågår till och med 30 april.

Information om ansökan
Ansökningarna kommer att granskas av minst två representanter från sektionens styrelse. För att kunna söka stipendium krävs att du är antagen i en kurs i examensarbete på avancerad nivå (D-nivå) under året. Ansökningarna bedöms utifrån nyhetsvärde, vetenskaplig metod och relevans för ämnet fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Hur och När: Ansökan mailas, senast 30 april, till idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se.
Märk mailet med "stipendium 2021".

Till ansökan skall bifogas;

  1. Projektplan, Använd typsnitt Times New Roman, storlek 12, max 4 sidor (A4) inklusive titelsida. 
  2. Kort personlig info, inklusive vid vilket Universitet/högskola som sökande är antagen som magister/mastersstudent. 
  3. Ekonomisk kalkyl 

Ansvarig för stipendierna är Petra Källman Navier, Leg fysioterapeut, Specialist i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.
Besked ges under augusti 2021 och stipendiet betalas ut i september.