FYIM’s Stipendie 2022 – Fysioterapeuterna

FYIM’s Stipendie 2022

STIPENDIE ATT SÖKA OM DU LÄSER EN MAGISTER/MASTER I FYSISK AKTIVITET och IDROTTSMEDICIN

Året 2018 instiftades två stipendier av Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, som kan sökas av magister/ mastersstudenter inom fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet och/eller idrottsmedicin.

Från 2022 är summan för varje stipendie 10000 kr. Ansökan ska varje år vara inlämnad sista september och kommer att delas ut 1 december.  Projektet ska sedan presenteras i samband med FYIM’s årsmöte under februari året efter. Vinnarna kommer även att inbjudas till årsmötet och/eller kongresess året efter för att presentera resultaten. 

Tidigare har stipendier delats ut till Leg Fysioterapeut Anna Ek, Leg Fysioterapeut Martin Ringsten, Leg fysioterpeut Erica Grealish och leg fysioterapeut Fredrik Hedbys. Stipendiet har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Sektionen vill med detta stipendium stimulera fysioterapeuter till fortsatt utbildning och underlätta för realisering av forskningsprojekt på master/magisternivå med god kvalitet.

Som medlem i sektionen kommer du att kunna ansöka om stipendiet från och med 15 april 2022. Ansökningstiden pågår till och med 30 september.

Information om ansökan
Ansökningarna kommer att granskas av minst två representanter från sektionens styrelse. För att kunna söka stipendium krävs att du är antagen i en kurs i examensarbete på avancerad nivå (D-nivå) under året. Ansökningarna bedöms utifrån nyhetsvärde, vetenskaplig metod och relevans för ämnet fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Ansökan mailas, senast 30 september, till idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se. Märk mailet med "stipendium 2022".

Till ansökan skall bifogas;

  1. Projektplan, Använd typsnitt Times New Roman, storlek 12, max 4 sidor (A4) inklusive titelsida. 
  2. Kort personlig info, inklusive vid vilket Universitet/högskola som sökande är antagen som magister/mastersstudent. 
  3. Ekonomisk kalkyl 

Ansvarig för stipendierna är Petra Källman Navier, Leg fysioterapeut, Specialist i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Besked ges 1 december 2022 och stipendiet betalas ut därefter.