Stipendium

STIPENDIUM ATT SÖKA OM DU LÄSER EN MAGISTER/MASTER I IDROTTSMEDICIN

Under året 2018 instiftade Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin två stipendier á 5000 kr vardera som kan sökas av magister/mastersstudenter inom fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet och/eller idrottsmedicin. Stipendiet har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Sektionen vill med detta stipendium stimulera fysioterapeuter till fortsatt utbildning och underlätta för realisering av forskningsprojekt på magisternivå med god kvalitet.

 

Som medlem i sektionen kan du ansöka om stipendiet från och med januari varje år. 

 

Information om ansökan

Ansökningarna kommer att granskas av minst två representanter från sektionens styrelse. För att kunna söka stipendium krävs att du är antagen i en kurs i examensarbete på avancerad nivå (D-nivå) under året. Ansökningarna bedöms utifrån nyhetsvärde, vetenskaplig metod och relevans för ämnet fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Ansökan mailas, senast 1 septembber, till idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se. Märk mailet med "stipendium 2020".

Till ansökan skall bifogas;

  1. Projektplan, Använd typsnitt Times New Roman, storlek 12, max 4 sidor (A4) inklusive titelsida. 

  2. Kort personlig info, inklusive vid vilket Universitet/högskola som sökande är antagen som magister/mastersstudent. 

  3. Ekonomisk kalkyl 

Ansvarig för stipendierna är Petra Källman Navier, Leg sjukgymnast.
Besked ges under november 2020 och stipendiet betalas ut i samband med årsmötet.