Stipendiater

Här ser du föregående års stipendiater

Stipendiater 2018

Utskottet för forskning och utbildning inom sektionen har den 23 augusti beslutat om utdelning av 2018 års stipendier enligt förslag från stipendiekommittén.

2018 års stipendiater är Leg Fysioterapeut Anna Ek och Leg Fysioterapeut Martin Ringsten.

Vi från styrelsen gratulerar de båda stipendiaterna och önskar dem lycka till med projekten och framtida projekt.

 Anna Ek arbetar som fysioterapeut i Jönköping och har påbörjat specialisering inom Idrottsmedicin och Fysisk aktivitet kommer göra en Master vid Linköpings universitet. Projektet som Anna erhållit medel för är Skador inom svensk ungdomsfriidrott – KLUB studie (Kunskap om långsiktigt och utvecklande barn- och ungdomsfriidrott). Syftet med detta projekt är att undersöka skademönster och identifiera faktorer som har samband med skadeförekomst hos friidrottande ungdomar i åldern 12-15 år. Faktorer som undersöks är exempelvis timmar träning, underlag och skor.

 Martin Ringsten, arbetar som fysioterapeut utanför Lund och läser Mastersprogrammet inom Medicinsk Vetenskap vid Lunds Universitet. Projektet som Martin erhållit medel för är Is perceived stress associated with objective and perceived knee function after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction? A cross-sectional study. Projektet är en del i ett större projekt, SHIELD, som har som mål att undersöka skyddande faktorer för utvecklingen av artros hos personer med knäskador. Syftet med Martins projekt är att undersöka kopplingen mellan stress och knäfunktion efter främre korsbandsrekonstruktion.

Vi ser fram emot att få läsa resultatet från Annas och Martins studier när de är färdiga.

/Styrelsen