Sektionen för habilitering och pediatrik

Barn

Sektionens uppgift är att verka för utveckling och spridning av metodik inom pediatrisk sjukgymnastik/fysioterapi. Detta gör vi genom att arrangera fortbildningstillfällen så kallade Habopeddagar och genom medlemsbladet Krumeluren som kommer ut två gånger per år. Det sker också ett ständigt utbyte av kunskap genom våra kontaktombud som har direktkontakt med alla våra medlemmar.

Vår uppgift är också att verka för kvalificerad grundutbildning samt fortbildning av legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter inom pediatrisk verksamhet. Styrelsen för dialog med landets olika utbildningar och/eller Fysioterapeuterna i angelägna frågor väckta av årsmöte, kontaktombud eller enskilda medlemmar. Ett forum för detta är Yrkesrådet, där ordförandena från varje sektion deltar. Samverkan sker med Fysioterapeuternas vetenskapliga råd, samt Högskolegruppen.Vi har också ett uppdrag att verka för metodutveckling och forskning inom pediatrisk sjukgymnastik/fysioterapi. Styrelsen håller sig à jour med aktuellt metodutvecklingsarbete och forskning inom pediatrisk sjukgymnastik/fysioterapi samt att till föreläsningar arrangerade i sektionens namn i första hand engagera sjukgymnaster/fysioterapeuter. Sektionen erbjuder på så sätt forum för presentation av nya rön.

Slutligen vill vi verka för samarbete med andra yrkesgrupper som arbetar inom samma område.

Du kan läsa mer under fliken Verksamhet

Aktuellt

SOMS föreläsningsdag

2020-01-20 09:50

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Årsmöte 2020

2020-01-20 09:43

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Barnsmärtsymposium

2019-12-13 11:37

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Ny Krumelur

2019-12-13 10:49

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Kalendarium
jan
30

30 januari 2020

Haboped-dagarna 2020

Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset, Stockholm

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Har du en nyhet?

Om du vill publicera något på sektionens hemsida, kontakta gärna webredaktör eller någon i sektionsstyrelsen! Det kan vara en kommande kurs, boktips, lokal aktivitet som genomförts eller annat som du vill dela med dig av.

Mail till webredaktör

Vill du berätta om något som händer?

Mejla ditt tips till: stina.hilding[at]gmail.com

Bli medlem