Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Broschyr om barnfysioterapeuten

2016-12-02 13:11

Sektionens styrelse har tagit fram en broschyr som beskriver vad en barnfysioterapeut arbetar med...

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Kallelse till sektionens årsmöte

2016-12-02 12:59

Härmed kallas du som sektionsmedlem till årsmöte! Kallelse och dagordning finner du på de klickba...

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Program för Hab&Ped-dagarna!

2016-11-21 08:19

Välkommen till 2017 års Hab&Ped-dagar! Det blir två fullmatade dagar med temat flerfunktionsnedsä...

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Tyck till!

2016-11-08 19:07

Du kommer väl ihåg att rösta kring sektionens namn?

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Save the date!

2016-11-08 19:05

Hab&Ped-dagar 2017 äger rum i Stockholm den 26-27 januari.

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Sommarnummer av Krumeluren

2016-06-21 21:07

Här finns ett fullmatat nummer av sektionens nyhetsblad Krumeluren. Mycket nöje!

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Powerpoint från Haboped-dagarna

2016-02-10 08:36

Nu finns bildspel från Anna-Lena Lagerkvists föreläsningar utlagda här, klicka på länkarna nedan.

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Utbildningsdag kring mental hälsa

2016-01-08 14:01

Fysioterapeuternas sektion Mental hälsa välkomnar dig till en utbildningsdag!

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Vinternummer av Krumeluren

2015-12-18 10:52

Nu är Krumelurens vinternummer här, hoppas du får god läsning!

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Välkommen till Haboped-dagar!

2015-11-23 20:42

Du är inbjuden till 2016 års Haboped-dagar på temat Andning!

Sektionen för Habilitering och pediatrik