Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Sektionen på Facebook!

2015-10-25 12:42

Möjligheten att skriva frågor och få svar från någon kunnig och erfaren kollega finns numer på...

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Kurs: Motoriska bedömningsinstrument

2015-10-02 08:56

Sektionen inbjuder till en utbildningsdag kring motoriska bedömningsinstrument för barn och ungdo...

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Temadag på Fysioterapi 2015

2015-09-14 08:23

Du välkomnas till en temadag kring barn och ungdomars hälsa!

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Se mig - hör mig!

2015-07-07 11:00

Konferens om barn och unga i hälso- och sjukvård med temat perspektiv och kommunikation.

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu är sommarnumret här!

2015-06-22 08:57

Nu finns ett rykande färskt nummer av nyhetsbladet Krumeluren publicerat!

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Inbjudan till dig som jobbar med EDS

2015-04-29 15:49

Den 7:e september bjuds alla som behandlar personer med Ehler Danlos syndrom in till en...

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Ny avhandling!

2015-04-10 18:40

Katarina Lauruschkus, leg. Fysioterapeut och Dr. med. vet. i handikappvetenskap med inriktning...

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Kurs Åldersanpassad träning

2015-03-10 16:17

Sektionen inbjuder till en tvådagars-kurs kring åldersanpassad träning för barn och ungdomar.

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Riktlinje för torticollis

2015-02-03 19:53

Amerikanska fysioterapiförbundet har tagit fram evidensbaserade riktlinjer för kongenital muskulä...

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Frågor och svar

2015-02-03 19:19

Sektionen har skapat en Facebook-grupp för att ge möjlighet till en mer aktiv diskussion i...

Sektionen för Habilitering och pediatrik