2018-11-01 21:47

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Active Healthy Kids Sverige

Sedan 2014 genomför det globala nätverket Active Healthy Kids Global Alliance regelbundet sammanställningar över barns fysiska aktivitet i en rad olika länder.

I rapporten bedöms 10 olika indikatorer (t ex totaI fysisk aktivitet, stillasittande, samhälle och den fysiska miljön, nationella strategier och initiativ) som ges betyg från A till F. I 2018 års sammanställning deltar så många som 50 länder inklusive Sverige. Resultaten redovisas i en global sammanställning för alla länder och separat för varje land. Den globala sammanställningen kommer att publiceras i Adelaide 26-29 november (http://www.movementtomove.com.au/register.html) medan de olika länderna offentliggör sina vid olika tillfällen. De svenska resultaten kommer att presenteras den 24 oktober i samband med Pep Forum på Karolinska Institutet. Den svenska rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från flera olika lärosäten och myndigheter. 

Rapporten visar är att det i Sverige finns stödjande miljöer för en fysiskt aktiv livsstil hos barn och ungdomar. Därutöver finns offentliga initiativ som främjar fysisk aktivitet. Trots detta är nivån på den totala fysiska aktiviteten låg och stillasittandet högt. De relativt låga betygen som redovisades år 2016 för indikatorer såsom total fysisk aktivitet, stillasittande beteende och aktiv transport är i stort sett oförändrade i sammanställningen för 2018. Således finns ett tydligt behov av ytterligare åtgärder och mer integrerade tillvägagångssätt i främjandet av fysisk aktivitet hos svenska barn och ungdomar.

 Rapporten i sin helhet kan du läsa här: https://ki.se/en/bionut/active-healthy-kids-sweden

Nätverket Active Healthy Kids Global Alliance hemsida: https://www.activehealthykids.org/

 

Senaste nyheterna

Motoriktema Fysioterapi 2019

2019-06-25 16:11

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Lär dig hur motorik, perception och rörelserädsla hänger ihop!

Ny Krumelur

2019-06-19 14:13

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu finns nytt nummer av nyhetsbrevet Krumeluren att läsa!

Kurs i GMFM

2019-06-19 08:24

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu finns möjlighet att anmäla dig till sektionens kurs i GMFM.

Deltagare till studie eftersöks!

2019-05-08 20:44

Sektionen för Habilitering och pediatrik

School health professionals’ experiences of health promotive interventions with a physiotherapeut...

Bedömning av gångfunktion

2019-04-01 14:13

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu är det öppet för ansökan!