2019-05-08 20:44

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Deltagare till studie eftersöks!

School health professionals’ experiences of health promotive interventions with a physiotherapeutic perspective in a Swedish school context - a qualitative study

Förfrågan för att komma i kontakt med deltagare till ovanstående studie. Studien ingår som ett examensarbete i masterprogrammet för Medical Science vid Lunds universitet. 

Studier visar på att barn och unga är mer stillasittande och detta ses som en riskfaktor för att utveckla hälsorelaterade besvär och sjukdomar. Det finns evidens för att skolmiljön fyller en viktig roll i det hälsopromotiva arbetet och att det är framgångsrikt att arbeta tvärprofessionellt. Fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med hälsopromotion inom många olika verksamheter t ex hälso- och sjukvården, men är en ovanlig yrkesgrupp i skolan.

Syftet med studien är att undersöka skol- och elevhälsopersonals erfarenheter av hälsofrämjande interventioner med ett fysioterapeutiskt perspektiv. 

Jag skulle därför vilja komma i kontakt med dig som arbetar eller har arbetat med hälsofrämjande arbete som sjukgymnast/fysioterapeut i eller i samarbete med grundskolan under de senaste 5 åren. 

För mer information se "Brev till studiedeltagare" samt varmt välkommen att kontakta mig för mer information.

Med vänlig hälsning

Anna Rönnefeldt
Leg fysioterapeut
Studerande på masterprogrammet i Medical Science
Lunds universitet
e-post: an6700ro-s@student.lu.se

Senaste nyheterna

Kurs i gångfunktion

2020-03-18 14:20

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu finns möjlighet att söka kursen "Bedömning av gångfunktion för barn och vuxna med funktionsned...

Barnklinikdagarna inställda

2020-03-13 15:03

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Tyvärr ställs årets Barnklinikdagarna i Malmö den 7-8/5 in på grund av den rådande situationen me...

SOMS föreläsningsdag

2020-01-20 09:50

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Föreningen SOMS (Sjukgymnaster/ fysioterapeuter inom omsorg, habilitering och LSS) arrangerar en...

Årsmöte 2020

2020-01-20 09:43

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu finns verksamhetsberättelse för året som gått samt budget och verksamhetsplan för kommande...

Barnsmärtsymposium

2019-12-13 11:37

Sektionen för Habilitering och pediatrik

I mars 2020 är det dags för Svensk Barnsmärtförenings symposium.