2019-05-08 20:44

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Deltagare till studie eftersöks!

School health professionals’ experiences of health promotive interventions with a physiotherapeutic perspective in a Swedish school context - a qualitative study

Förfrågan för att komma i kontakt med deltagare till ovanstående studie. Studien ingår som ett examensarbete i masterprogrammet för Medical Science vid Lunds universitet. 

Studier visar på att barn och unga är mer stillasittande och detta ses som en riskfaktor för att utveckla hälsorelaterade besvär och sjukdomar. Det finns evidens för att skolmiljön fyller en viktig roll i det hälsopromotiva arbetet och att det är framgångsrikt att arbeta tvärprofessionellt. Fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med hälsopromotion inom många olika verksamheter t ex hälso- och sjukvården, men är en ovanlig yrkesgrupp i skolan.

Syftet med studien är att undersöka skol- och elevhälsopersonals erfarenheter av hälsofrämjande interventioner med ett fysioterapeutiskt perspektiv. 

Jag skulle därför vilja komma i kontakt med dig som arbetar eller har arbetat med hälsofrämjande arbete som sjukgymnast/fysioterapeut i eller i samarbete med grundskolan under de senaste 5 åren. 

För mer information se "Brev till studiedeltagare" samt varmt välkommen att kontakta mig för mer information.

Med vänlig hälsning

Anna Rönnefeldt
Leg fysioterapeut
Studerande på masterprogrammet i Medical Science
Lunds universitet
e-post: an6700ro-s@student.lu.se

Senaste nyheterna

Motoriktema Fysioterapi 2019

2019-06-25 16:11

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Lär dig hur motorik, perception och rörelserädsla hänger ihop!

Ny Krumelur

2019-06-19 14:13

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu finns nytt nummer av nyhetsbrevet Krumeluren att läsa!

GMFM-kursen är full

2019-06-19 08:24

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Kursen är nu fulltecknad så det finns inte längre möjlighet att anmäla sig till sektionens kurs i...

Deltagare till studie eftersöks!

2019-05-08 20:44

Sektionen för Habilitering och pediatrik

School health professionals’ experiences of health promotive interventions with a physiotherapeut...

Bedömning av gångfunktion

2019-04-01 14:13

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu är det öppet för ansökan!