Forskningspengar finns att söka – Fysioterapeuterna

2020-12-10 11:22

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Forskningspengar finns att söka

Personskadeförbundet RTP öppnar nu ansökningsperioden för nästa års tilldelning av forskningsmedel. RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett universellt anpassat samhälle där medborgarna oavsett funktionsförmåga kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Varje år delas cirka en miljon kronor ut till forskning och utveckling som ligger i linje med förbundets arbete och engagemang inom följande områden:

  •  Nackskada
  •  Ryggmärgsskada
  •  Hjärnskada
  •  Polioskada
  •  Amputation
  •  Andra typer av trafik- eller olycksfallsskador.

Ett viktigt kriterium för att kunna ta del av förbundets forskningsmedel är att projektet bedöms vara till nytta för medlemmarna – i form av en bättre vård och rehabilitering, enklare vardag och mera aktiv fritid. Utöver det premieras vid kommande tilldelning forskning och utveckling som inkluderar brukarmedverkan och brukarnas erfarenheter, exempelvis genom peer-support.

RTP välkomnar ansökningar från forskare inom medicin, teknik, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, omvårdnad och paramedicinska discipliner. Sista dag för att söka  forskningsmedel är den 31 januari 2021.

Exempel på forskning och utveckling som tidigare sponsrats:

  • Smärta och käkfunktionsstörning efter whiplashtrauma
  • Multimodal rehabilitering av primärvårdspatienter med långvarig smärta
  • Effekter av rehabilitering i sent/kroniskt skede för unga vuxna (18-25) med förvärvad hjärnskada avseende funktion, aktivitet och delaktighet
  • Att åldras med en ryggmärgsskada

Mer information om att ansöka om forskningsbidrag finns på rtp.se/kunskap/forskning/.

Personskadeförbundet RTP ger information, råd och vägledning till personer med förvärvade skador och bestående nedsättningar som har uppstått efter en trafikolycka, andra olycksfall, vårdskada, arbetsskada eller sjukdom. RTP finns även till för personer med funktionsnedsättningar efter polio och för närstående till personer med nedsatt funktionsförmåga. Det finns runt 50 lokalföreningar runt om i landet som erbjuder olika aktiviteter för personer som lever med en funktionsnedsättning.

Senaste nyheterna

Sommarkrumelur

2021-06-22 11:22

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu är årets första nummer av nyhetsbrevet Krumeluren publicerat.

Kurs i General movements

2021-04-15 08:22

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Sektionen inbjuder till kurs i General Movement Assessment.

Vinterkrumeluren

2020-12-18 15:32

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu är årets andra nummer av sektionens nyhetsbrev klart!

Forskningspengar finns att söka

2020-12-10 11:22

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Personskadeförbundet RTP öppnar nu ansökningsperioden för nästa års tilldelning av forskningsmede...

Digitala Haboped-dagar

2020-12-10 10:19

Sektionen för Habilitering och pediatrik

2020-12-09 Uppdatering pga corona-situationen: Haboped-dagarna arrangeras enbart i digital form!