2019-06-25 16:11

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Motoriktema Fysioterapi 2019

Lär dig hur motorik, perception och rörelserädsla hänger ihop!

På konferensen Fysioterapi 2019 arrangeras en halvdag om barns motorik. Det är den 24 oktober kl.9-12 och är en del i konferensen.

Under denna halvdagsutbildning får du lära dig att skilja nedsatt rörelseperception från motoriska svårigheter hos barn och ungdomar med tidig hjärnskada. Kunskap om detta ökar förståelsen för barnets individuella situation och kan ha betydelse för val av interventioner.

Medverkande:
Cecilia Lidbeck, Motoriklab, Karolinska Institutet, Stockholm
Åsa Bartonek, Motoriklab, Karolinska Institutet, Stockholm
Anette Stolpe, Habilitering & Hälsa (tidigare), Stockholm

Senaste nyheterna

Motoriktema Fysioterapi 2019

2019-06-25 16:11

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Lär dig hur motorik, perception och rörelserädsla hänger ihop!

Ny Krumelur

2019-06-19 14:13

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu finns nytt nummer av nyhetsbrevet Krumeluren att läsa!

GMFM-kursen är full

2019-06-19 08:24

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Kursen är nu fulltecknad så det finns inte längre möjlighet att anmäla sig till sektionens kurs i...

Deltagare till studie eftersöks!

2019-05-08 20:44

Sektionen för Habilitering och pediatrik

School health professionals’ experiences of health promotive interventions with a physiotherapeut...

Bedömning av gångfunktion

2019-04-01 14:13

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu är det öppet för ansökan!