2019-06-25 16:11

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Motoriktema Fysioterapi 2019

Lär dig hur motorik, perception och rörelserädsla hänger ihop!

På konferensen Fysioterapi 2019 arrangeras en halvdag om barns motorik. Det är den 24 oktober kl.9-12 och är en del i konferensen.

Under denna halvdagsutbildning får du lära dig att skilja nedsatt rörelseperception från motoriska svårigheter hos barn och ungdomar med tidig hjärnskada. Kunskap om detta ökar förståelsen för barnets individuella situation och kan ha betydelse för val av interventioner.

Medverkande:
Cecilia Lidbeck, Motoriklab, Karolinska Institutet, Stockholm
Åsa Bartonek, Motoriklab, Karolinska Institutet, Stockholm
Anette Stolpe, Habilitering & Hälsa (tidigare), Stockholm

Senaste nyheterna

Kurs i gångfunktion

2020-03-18 14:20

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu finns möjlighet att söka kursen "Bedömning av gångfunktion för barn och vuxna med funktionsned...

Barnklinikdagarna inställda

2020-03-13 15:03

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Tyvärr ställs årets Barnklinikdagarna i Malmö den 7-8/5 in på grund av den rådande situationen me...

SOMS föreläsningsdag

2020-01-20 09:50

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Föreningen SOMS (Sjukgymnaster/ fysioterapeuter inom omsorg, habilitering och LSS) arrangerar en...

Årsmöte 2020

2020-01-20 09:43

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Nu finns verksamhetsberättelse för året som gått samt budget och verksamhetsplan för kommande...

Barnsmärtsymposium

2019-12-13 11:37

Sektionen för Habilitering och pediatrik

I mars 2020 är det dags för Svensk Barnsmärtförenings symposium.