SOMS-konferens

09 april 2019

Plats: Backa Folkets Hus, Göteborg

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Konferens arrangerad av föreningen SOMS, Sjukgymnaster inom omsorgen.

Datum 9-10 april.

Ur innehållet:
Innehållsvalidering av den svenska San Salvadourskalan
Att kartlägga smärta hos vuxna personer med Flerfunktionsnedsättning
Kroppskännedomsträning och Liggande dans för personer i alla åldrar med olika funktionsvariationer. Teori och Praktik

Mer information kommer på hemsidan www.soms.nu .

Kommande händelser
sep
05

05 september 2019 – 06 september 2019

Sektionen anordnar kurs i GMFM

Stockholm

Sektionen för Habilitering och pediatrik