Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Kontakta styrelsen:
haboped@fysioterapeuterna.se

Ordförande:
Thomas Airio
Sjukgymnastiken
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
118 83 Stockholm
thomas.airio@sodersjukhuset.se

Sekreterare, ansvarig Krumeluren:
Cia Mårtensson
Habiliteringscenter Haninge för barn
Handen terminal 4
136 40 Handen
cecilia.martensson@sll.se

Kassör:
Ebba Kling Odenkrants
Barn- och ungdomshabiliteringen
Region Värmland
Sommarovägen 49
652 30 Karlstad
ebba.kling.odenkrants@regionvarmland.se

Ledamot:
Marita Västerbo
Region JH
Barn- och ungdomshabiliteringen
831 30 Östersund
marita.vasterbo@regionjh.se

Ledamot:
Annika Jernberg Grönlund
Habiliteringen
Örnsköldsviks sjukhus
Sjukhusgatan 1
891 89 Örnsköldsvik
annika.jernberg.gronlund@rvn.se

Ledamot:
Camilla Melin
camilla.melin@skane.se
tillfälligt föräldraledig

Ledamot:
Ida Edvinsson
Fysioterapi barn
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Behandlingsvägen 7
416 85 Göteborg
ida.edvinsson@vgregion.se

Valberedning:
Peter Nordqvist peter.nordqvist@vgregion.se
Stina Thörner stina.torner@vgregion.se