Styrelsen 2017-2018

Ordförande:
Stina Törner
stina.torner[at]vgregion.se
FaR-teamet barn och unga
HSN 5
Göteborg Centrum/Väster
Näverlursgatan 34B
421 42 Västra Frölunda

tel: 0700-82 49 34 

Sekreterare, ansvarig Krumeluren:
Lena Hedström
lena.hedstrom[at]regionjh.se
Region JH
Barn- och ungdomshabiliteringen
831 83 Östersund
tel: 063-154618

Kassör:
Hanneke Anderiesse
hanneke.andiesse(at)med.lu.se
Barn- och ungdomssjukhuset
Skånes universitetssjukhus
Lund
tel: 046-17 27 59

Ledamot:
Thomas Airio
Thomas.airio[at]sodersjukhuset.se
Sjukgymnastiken
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-616 41 04

Ledamot:
Cia Mårtensson
cecilia.martensson(at)sll.se
Habiliteringscenter Haninge för barn
Handen terminal 4
136 40 Handen
tel: 08-123 356 40

Suppleant:
Peter Nordqvist 
peter.nordqvist[at]vgregion.se
Närhälsan Sörhaga Rehabmottagning
Södra Ringgatan 34 B
441 33 Alingsås
tel: 0700-81 67 14