Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Kontakta styrelsen:
haboped@fysioterapeuterna.se

Ordförande:
Thomas Airio
Sjukgymnastiken
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
118 83 Stockholm

Sekreterare, ansvarig Krumeluren:
Cia Mårtensson
Habiliteringscenter Haninge för barn
Handen terminal 4
136 40 Handen

Kassör:
Hanneke Anderiesse
Barn- och ungdomssjukhuset
Skånes universitetssjukhus
Lund

Ledamot:
Marita Västerbo
Region JH
Barn- och ungdomshabiliteringen
831 30 Östersund

Ledamot:
Ebba Kling Odenkrants
Barn- och ungdomshabiliteringen
Kandidatvägen 31-33
907 33 Umeå

Ledamot:
Philip Allgurén Engberg
Blekingesjukhuset Karlshamn
Barn- och ungdomshabiliteringen
344 41 Karlshamn

Ledamot:
Ida Edvinsson
Fysioterapi barn
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Rondvägen 10
416 85 Göteborg