Styrelsen 2018

Ordförande:
Stina Törner
FaR-teamet barn och unga
HSN 5
Göteborg Centrum/Väster
Näverlursgatan 34B
421 42 Västra Frölunda

Sekreterare, ansvarig Krumeluren:
Lena Hedström
Region JH
Barn- och ungdomshabiliteringen
831 83 Östersund

Kassör:
Hanneke Anderiesse
Barn- och ungdomssjukhuset
Skånes universitetssjukhus
Lund

Ledamot:
Thomas Airio
Sjukgymnastiken
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
118 83 Stockholm

Ledamot:
Cia Mårtensson
Habiliteringscenter Haninge för barn
Handen terminal 4
136 40 Handen

Suppleant:
Peter Nordqvist 
Närhälsan Sörhaga Rehabmottagning
Södra Ringgatan 34 B
441 33 Alingsås

Kontakta styrelsen:
haboped@fysioterapeuterna.se