Barnklinikdagar 2018

Varje vår arrangeras Barnklinikdagarna, platsen varierar.

I år var det barnklinikdagar i Västerås den 17-18 april. Presentationer från föreläsare återfinns under fliken "Presentationer Barnklinikdagar".