Haboped-dagar

Här finns information om Haboped-dagarna som sektionen arrangerar i januari/februari varje år. Presentationer från föreläsningarna på årets haboped-dagar kommer du hitta under menyval Presentationer i vänstermenyn.

Sektionen arrangerar 2019 års Haboped-dagar i Stockholm den 31 januari-1 februari, med temat "Fysioterapi mot ovh vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar".