Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni – Fysioterapeuterna

2021-09-07 14:00

Sektionen för Kvinnors hälsa

Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni

Birgitta Nordgren i styrelsen har under 2020-2021 varit sakkunnig tillsammans med gynekolog Nina Bohm-Starke, psykolog Ida Flink och gynekolog Inga Sjöberg i ett SBU projekt om diagnostik och behandling vid provocerad vulvodyni: 

Under 2020-2021 gjorde vi en systematisk litteraturöversikt med syfte att utvärdera positiva och negativa effekter av metoder för att diagnostisera och behandla provocerad vulvodyni. Av nästan 3000 abstrakts fann vi inga studier som var tillförlitliga om diagnostik av vulvodyni och i utvärderingen av behandlingsmetoder hittade vi 24 studier som utvärderade 26 olika jämförelser av interventioner (läkemedel, kirurgi, fysioterapi, psykologisk beh). Utifrån sammanställningen av de här studierna så går det inte att bedöma effekten av läkemedels-, psykologisk- och kirurgisk behandling eftersom dom har låg vetenskaplig tillförlitlighet. Däremot lyfts det i vår rapport att kombinerade fysioterapeutiska åtgärder (manuell behandling, patientutbildning, bäckenbottenmuskelträning och hemövningar) kan ge en betydelsefull minskning av samlagssmärta samt förbättra sexuell funktion, jämfört med lokal behandling med bedövningssalva. Det behövs dock fler välgjorda studier om behandling av provocerad vulvodyni och särskilt behövs studier som utvärderar effekten av kombinerade behandlingsmetoder och multiprofessionella insatser. Som fysioterapeut tycker jag det är enormt glädjande att det äntligen kommer fram att det finns viss vetenskaplig evidens för att våra behandlingsmetoder kan ha effekt för den här patientgruppen.

Rapportern går att läsa i sin helhet här.

Läs gärna en av studierna i SBU:s granskning som visar att det finns evidens för fysioterapeutisk behandling vid provocerad vulvodyni och som finns bifogad här.

Senaste nyheterna

Ehler Danlos Syndrom och kvinnors hälsa

2021-10-17 18:06

Sektionen för Kvinnors hälsa

Välkomna till en halvdag med inriktning på Ehlers Danlos Syndrom i relation till kvinnans hälsa

Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni

2021-09-07 14:00

Sektionen för Kvinnors hälsa

Birgitta Nordgren i styrelsen har  under 2020-2021  varit sakkunnig  tillsammans med  gynekolog...

Höstens medlemsbrev

2021-09-07 13:57

Sektionen för Kvinnors hälsa

Höstens medlemsbrev finns att läsa här.

Kurs: Den kompliserte bekkenbunnen

2021-04-22 10:20

Sektionen för Kvinnors hälsa

Sektionen vill tipsa om ett norskt webinar för sjukvårdspersonal om långvarig underlivssmärta. Me...

Bäckenbottenhälsa -uppdragskurs 4,5 hp

2021-04-07 18:52

Sektionen för Kvinnors hälsa

Mer information hittas här.