10th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain

28 oktober 2019 – 31 oktober 2019

Plats: Flanders Meeting and Convention Center Antwerpen Belgien.

Sektionen för Kvinnors hälsa

Dags att skicka in papers till kongressen. Skicka in ditt bidrag senast den 20/12 2018. Kongressen är i Antwerpen i Belgien 28-31/10 2019.