Kurser – Fysioterapeuterna

Kurser

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, 4,5 hp

ht -20, Karolinska Institutet

Uppdragsutbildning

Kursen ger ökad kunskap och kompetens om bäckenbottens normalfunktion och dysfunktioner avseende blåsa, tarm och smärttillstånd. Du får även kliniska verktyg och bedömningsmetoder för att utföra undersökningar och behandlingar. Verktygen grundar sig på ett vetenskapligt förhållningssätt och gällande riktlinjer vilket ökar patientsäkerheten och kvaliteten.

 

Vem riktar sig utbildningen till

Fysioterapeuter, barnmorskor, uro- och tarmterapeuter och läkare som arbetar inom kvinnohälsa

Förkunskaper

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

 
Tid och plats

Kursen ges på kvartsfart och inleds den 31 augusti 2020 på distans via lärplattformen Canvas. Detta följs av kursträffar den 1–2 oktober och den 12–13 november som sker på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, Campus Flemingsberg. Den avslutande kursträffen är den 14 januari 2021. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans via lärplattformen Canvas.

Pris

13 000 kr per deltagare exkl. moms.

 Mer info och anmälan här.

 


Faggruppen for kvinnehelse i Norge arrangerer seminar 5-6 mars ved Holmen Fjordhotell: "Hormoner til glede og besvær".

 

Bli med på en reise gjennom kvinnelivet fra pubertet til menopausen der vi snakker om hva som skjer når kroppen blir eldre, endringer i hormoner og seksualitet. Vi vil få svar på om det er en sammenheng med en økende andel av kvinner med bekkenbunnsmerter og hormoner, og om kosthold kan gjøre noe for kvinner med tarm og bekkenbunnsplager. Det vil være foredrag, workshops og trening! 
Vedlagt lenke til program og påmelding:

 


 

Sektionen planerar att hålla palpationskurs under året, mer information kommer så snart vi har bestämt plats och datum! Se uppdatering under fliken Aktuellt.