Kurser – Fysioterapeuterna

Kurser

Kursen är uppdelad i ett teoretiskt block som ges digitialt, ett kortare praktiskt tillfälle den 18/11 i Stockholm och Göteborg samt ett resurstillfälle som ges digitialt för frågor/diskussion.

Förkrav på deltagande i kurs är legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast samt godkänd tidigare kursnivå eller likvärdigt alternativt individuell bedömning av kliniks erfarenhet. För att delta i kursen krävs att man ställer upp på att bli undersökt. 

På grund av att detta är ett utbildningstillfälle med ovana bedömare och ej sjukvård avråder kursarrangören gravida att delta i kursen.

Pris:

3000 kr för medlemmar 

4000 kr för icke-medlemmar

Plats:

Göteborg Universitet, Hälsovetarbacken

Meja Kvinnohälsa, Farsta Stockholm

 

Anmäl här: https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=19119&reglineNo=1&ReglineId=108554&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes&LanguageId=1

 

 


Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, Karolinska Institutet, 4,5 hp ht 22

 

Kursen ger ökad kunskap och kompetens om bäckenbottens normalfunktion och dysfunktioner avseende blåsa, tarm och smärttillstånd. Du får även kliniska verktyg och bedömningsmetoder för att utföra undersökningar och behandlingar. Verktygen grundar sig på ett vetenskapligt förhållningssätt och gällande riktlinjer vilket ökar patientsäkerheten och kvaliteten.

Vem riktar sig utbildningen till

Fysioterapeuter, barnmorskor, uro- och tarmterapeuter och läkare som arbetar inom kvinnohälsa

Förkunskaper

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

 
Kursen inleds den 23 maj 2022 på distans via lärplattformen Canvas. Detta följs av fysiska kursträffar den 13 juni, 25–26 augusti och en avslutande träff på distans den 13 oktober. Kursträffarna sker på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, Campus Flemingsberg. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans via lärplattformen Canvas.

Sista anmälningsdag är 2022-06-05

Pris: 13000 kr exklusive moms

All information finns att läsa här.