Kurser – Fysioterapeuterna

Kurser

 
Utbildningsdagen riktar sig till fysioterapeuter som i sin kliniska vardag träffar kvinnor med misstänkt Hypermobilitetsspektrumstörning/
hypermobil Ehlers Danlos Syndrom (HSD/hEDS). Under utbildningsdagen berörs diagnoserna, hur HSD/hEDS påverkar bäckenbotten och de behandlingsmetoder som är verksamma för kvinnor med tillstånden.
 

Obs att utbildningen är helt digital. 

Pris: 

300:- för medlemmar Fysioterapi - sektion för kvinnors hälsa

500:- för ickemedlemmar i sektionen

 
Anmäl deltagande här:
 
 
Med vänlig hälsning
 
Sektion för Kvinnors hälsa inom Fysioterapeuterna
Nätverket för Ehlers Danlos Syndrom

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, 4,5 hp

ht -21, Karolinska Institutet

Uppdragsutbildning

Kursen ger ökad kunskap och kompetens om bäckenbottens normalfunktion och dysfunktioner avseende blåsa, tarm och smärttillstånd. Du får även kliniska verktyg och bedömningsmetoder för att utföra undersökningar och behandlingar. Verktygen grundar sig på ett vetenskapligt förhållningssätt och gällande riktlinjer vilket ökar patientsäkerheten och kvaliteten.

 

Vem riktar sig utbildningen till

Fysioterapeuter, barnmorskor, uro- och tarmterapeuter och läkare som arbetar inom kvinnohälsa

Förkunskaper

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

 
Tid och plats

Kursen ges på kvartsfart och inleds den 31 augusti 2020 på distans via lärplattformen Canvas. Detta följs av kursträffar den 1–2 oktober och den 12–13 november som sker på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, Campus Flemingsberg. Den avslutande kursträffen är den 14 januari 2021. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans via lärplattformen Canvas.

Pris

13 000 kr per deltagare exkl. moms.

 Mer info och anmälan här.

 


Ovanstående kurs ges också som fristående kurs på 7,5 hp vårterminen -22. Mer info här.