Styrelsemedlemmar – Fysioterapeuterna

Styrelsemedlemmar

Ordförande 

Anna Skawonius
Karolinska Universitetssjukhuset
Fysioterapimottagning, R41
141 86 Stockholm  

 


 

Kassör

Birgitta Nordgren 
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi,vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi  

 


 

Ledamot

Annelie Gutke
Göteborgs Universitet

 


 

 Ledamot

Annelie Nilsson
Kvinnokliniken Södra Älvsborgs Sjukhus

 


 

Ledamot

Sandra Johansson
Rehabmottagningen Närhälsan Eriksberg 

 


 

Suppleant

Helena Sohlman

Solna Rehab


 

Suppleant

Marie Stigsson

SLSO Rehab Södermalm


 

Ledamot, webbredaktör

Emma Regberg 

Arena Motion & Rehab 


 

All kontakt till styrelsen sker genom att maila kvinnorshalsa@fysioterapeuterna.se

Vill du nå någon särskild person i styrelsen kan du märka mailet med dennes namn.