Styrelsemedlemmar

Ordförande 

Anna Skawonius
Karolinska Universitetssjukhuset
Fysioterapimottagning, R41
141 86 Stockholm  

08-585 819 55

anna.skawonius@sll.se


 

 

Sekreterare

Jennifer Skoglund

Sjukgymnastikenheten Capio Lundby Närsjukhus

031-65 71 79

jennifer.skoglund@capio.se


 

Kassör

Birgitta Nordgren 
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi,vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi  

08-524 888 49 

birgitta.nordgren@ki.se


 

Ledamot

Annelie Gutke
Göteborgs Universitet

031-786 57 47
0768-98 60 07

annelie.gutke@gu.se 


 

 Ledamot

Annelie Nilsson
Kvinnokliniken Södra Älvsborgs Sjukhus

033-616 15 61

annelie.h.nilsson@vgregion.se


 

Ledamot

Sandra Johansson
Rehabmottagningen Närhälsan Eriksberg 

031-747 99 00

sandra.johansson@vgregion.se


 

Suppleant

Helena Sohlman

 


 

Ledamot, webredaktör

Emma Regberg 

Karolinska Universitetssjukhuset
Fysioterapimottagning 

Arena Motion & Rehab