Hitta fysioterapeut inom kvinnors hälsa

Klicka på länken nedan för att komma till Sektionen för Kvinnors hälsas kompetenskarta. Kartan är till hjälp för patienter och vårdgivare som vill komma i kontakt med en fysioterapeut med kompetenser inom området kvinnors hälsa, exempelvis gällande:

  • graviditetsrelaterad rygg- och bäckenproblematik
  • smärta- och muskeldysfunktion efter förlossning eller gynekologisk operation
  • urin- och analinkontinens
  • förstoppning och tömningsbesvär
  • gynekologisk prolaps
  • smärt- och spänningstillstånd i bäckenbotten
  • sexuella problem
  • klimakteriebesvär
  • menstruationssmärta
  • endometrios


Utöver nyttan med att kunna hänvisa patienter till kunniga kollegor är syftet med förteckningen att fysioterapeuter ska kunna söka upp kollegor att rådfråga, auskultera hos eller hitta någon som kan föreläsa om sina kunskaper. Vi ser detta som en stor underlättande faktor i att ta del av varandras kompetenser och därmed kunna utveckla verksamhetsområdet!

Anmälan till kompetenskartan

Vi tycker att det skulle vara fantastiskt om du som är fysioterapeut vill anmäla dig till kompetenskartan i formuläret nedan. Observera att du inte behöver vara specialist för att anmäla dig, vi söker alla som har kunskaper inom området! 

Namn
Arbetsplats
Distrikt
Ort
Adress
Telefon
Mail
Webbsida (om din arbetsplats har någon)
  
 
Jag jobbar med (det går att kryssa i flera alternativ)


 
  
 
Jag kan bidra med