Info och anmälan – Fysioterapeuterna

Info och anmälan

Information till dig som vill lista dig på kompetenskartan.

Utöver nyttan med att kunna hänvisa patienter till kunniga kollegor är syftet med förteckningen att fysioterapeuter ska kunna söka upp kollegor att rådfråga, auskultera hos eller hitta någon som kan föreläsa om sina kunskaper. Vi ser detta som en stor underlättande faktor i att ta del av varandras kompetenser och därmed kunna utveckla verksamhetsområdet!

Observera! Genom att lista dig påkompetenskartan godkänner du att Sektionen för Kvinnors hälsa behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Sektionen välkomnar dig som arbetar som leg. fysioterapeut/sjukgymnast på kompetenskartan. Som privat aktör behöver du ha en verksamhet som är anmäld i vårdgivarregistret och vara verksam inom hälso- och sjukvården.

På kompetenskartan kan du endast lista en arbetsplats. 

Fysioterapeuter som vill lista sig på kompetenskartan anmäler sig via den här länken

För att lista kompetens inom bäckenbottenbedömning och behandling krävs antingen kursbevis eller intyg från legitimerad kollega. Detta mailas i samband med listning till kvinnorshalsa@fysioterapeuterna.se

 

 


Kom ihåg: styrelsen arbetar ideellt och kompetenskartan uppdateras kontinuerligt, men nya listningar eller ändringar kan komma att dröja.

Vid ändringar i befintlig listning mailar du: kvinnorshalsa@fysioterapeuterna.se