MDT A-kurs

02 december 2020 – 05 december 2020

Plats: Malmö

Sektionen för MDT

Lumbalryggen

Denna kurs består av föreläsningar samt patientdemonstrationer av patienter med smärta från lumbalcolumna. De teoretiska aspekterna av McKenzies koncept presenteras och diskuteras. Diagnoskategorierna posturalt syndrom, dysfunktionsyndrom och derangementsyndrom beskrivs i detalj. Tillämpliga strategier beskrivs med betoning på användningen av egenbehandling.

För mer information och anmälan, klicka här.

Kommande händelser

okt
21

21 oktober 2020 – 24 oktober 2020

MDT C-kurs

Flemingsberg

Sektionen för MDT

nov
18

18 november 2020 – 21 november 2020

MDT C-kurs

Malmö

Sektionen för MDT

nov
21

21 november 2020

Examen

Göteborg

Sektionen för MDT

dec
02

02 december 2020 – 05 december 2020

MDT A-kurs

Malmö

Sektionen för MDT