MDT C-kurs

21 oktober 2020 – 24 oktober 2020

Plats: Flemingsberg

Sektionen för MDT

Avancerad problemlösning lumbalrygg samt nedre extremitet

Denna fyradagarskurs har karaktären av workshop som betonar studentdeltagande i problemlösning, kategorisering och behandling av ”svåra” patienter. Även denna kurs inkluderar patientdemonstrationer. Problem och svårigheter som upplevts av deltagarna diskuteras. Korrekt applikation av självträningsmetoder och mobiliseringstekniker tränas, och alternativa tekniker för mobilisering och självmobilisering diskuteras.

För mer information och anmälan, klicka här.

Kommande händelser

okt
07

07 oktober 2020 – 10 oktober 2020

MDT A-kurs

Flemingsberg

Sektionen för MDT

okt
14

14 oktober 2020 – 17 oktober 2020

MDT C-kurs

Göteborg

Sektionen för MDT

okt
21

21 oktober 2020 – 24 oktober 2020

MDT C-kurs

Flemingsberg

Sektionen för MDT

nov
18

18 november 2020 – 21 november 2020

MDT C-kurs

Malmö

Sektionen för MDT

nov
21

21 november 2020

Examen

Göteborg

Sektionen för MDT