MDT D-kurs

05 maj 2021 – 08 maj 2021

Plats: Göteborg

Sektionen för MDT

Avancerad problemlösning cerikval- och thorakalrygg samt övre extremitet

Denna fyradagarskurs är en praktisk workshop som betonar deltagarnas egen aktivitet vid avancerad problemlösning, kategorisering och behandling av mer komplexa och kroniska patienter. Kursen inkluderar patientdemonstrationer. Problem och svårigheter upplevda av deltagarna diskuteras.

För mer information och anmälan, klicka här.

Kommande händelser

mar
25

25 mars 2021 – 27 mars 2021

MDT A-kurs

Göteborg

Sektionen för MDT

apr
14

14 april 2021

MDT årsmöte 2021

Sektionen för MDT

apr
15

15 april 2021 – 17 april 2021

MDT A-kurs

Stockholm

Sektionen för MDT

apr
29

29 april 2021 – 01 maj 2021

MDT B-kurs

Göteborg

Sektionen för MDT

maj
05

05 maj 2021 – 08 maj 2021

MDT D-kurs

Göteborg

Sektionen för MDT