Utbildning i MDT

Vill du vidareutbilda dig eller vässa dina kunskaper inom Mekanisk Diagnostik och Terapi/McKenzie? För att du hela tiden ska få den aktuella listan väljer vi att länka till hemsidan för Svenska McKenzieinstitutet, som administrerar kurserna.

För aktuell lista på kurser i MDT klicka på den här länken.

Kurslärare med Diploma tillhörande McKenzie Institute International Teaching Faculty:
Göte Norgren (GN), Thomas Cullhed (TC), Yvonne Lindbäck (YL), Tobias Croner (TCr) och Calle Lindqvist (CL). Lars Degerfeldt är lärarresurs till de övriga.

Kurserna är öppna för leg sjukgymnast/fysioterapeut och leg läkare. Ordningen på kurserna har ändrats så att du kan gå en C-kurs efter A-kursen direkt om du är särskilt intresserad av ländrygg ex. Annars är stegen A, B, C och D

Du som är medlem i sektionen/institutet kan när som helst repetera en kurs mot halv avgift (ej nya C och D) förutsatt att ursprungskursen genomgåtts i Sverige. Kursmaterial ingår då inte i avgiften.

Paketerbjudande: 20 % rabatt på ordinarie pris
Paket 1: Kurs A-D
Paket 2: Kurs C, D och Credex

A-KURSER, grundkurs ägnat lumbalryggen.
4 dagar. 

B-KURSER, repetition samt cervikal och thorakalryggen.
4 dagar.

C-KURSER, Problemlösning, praktisk workshop och nedre extremitet.
4 dagar.

D-KURSER, avancerad problemlösning, manuella tekniker och övre extremitet.
4 dagar.

Examen i MDT/McKenzie, en dag
Medlemskap i Svenska McKenzieinstitutet krävs.

OBS! Moms tillkommer på alla kursavgifter. Vissa kurser har ett något högre pris då lunch ingår. Information om detta finns på kursbekräftelsen som erhålls vid anmälan.

För aktuell lista på kurser i MDT klicka på den här länken.

Välkommen att bli medlem i MDT-sektionen/Svenska McKenzieinstitutet

Medlemsavgiften för MDT-sektionen är 300/150 kr per år och sker via LSR.
E-post: msc@akademikerservice.se . Sektionsmedlemmar blir automatiskt medlemmar i Svenska McKenzieinstitutet, som är öppet för både läkare och sjukgymnaster.

Enbart medlemsavgift i institutet kostar 300 kr/år och insätts på BG 5293-2936.

ANMÄLAN OCH BETALNING

Återbetalningsregler:

Fakturan skickas ut 2 månader före kursstart.
Vid återbud en månad före kursstart faktureras 10 % som administrativ kostnad och för återbud mellan en månad och en vecka innan kursstart faktureras 50 % av kursavgiften.
Vid återbud mindre än en vecka innan kursstart faktureras 100 %.
Undantag till ovanstående är vid uppvisande av läkarintyg då 10 % faktureras oavsett tid för återbud.

Ange på anmälan:

  • Namn 
  • Personnummer
  • Arbetsadress
  • Telefon/faxnummer dagtid
  • e-postadress
  • eventuell annan fakturaadress
  • vilken kurs du anmäler dig till (A/B/C eller D, Ort och Datum)
  • vilka tidigare kurser du gått och när
  • Om du repeterar kursen. Är du medlem i McKenzieinstitutet betalar du bara halva kursavgiften

Skicka anmälan till:

Svenska McKenzieinstitutet
c/o Catrine Jonseth
Biblioteksgatan 4B
435 30 MÖLNLYCKE

Telefon & Fax: 031-880729

Arbetstider: Måndag-Fredag 12.30-16.30

E-post: info@mckenzie.se