Högre utbildning i McKenzie/MDT: Diplomautbildningen

Utbildningen nu  även i Sverige

Att fler och fler når nivån cred.examen i MDT/McKenzie i Sverige har nog många sett. Det finns som bekant flera landsting som har som ett tydligt önskemål att sjukgymnaster inom primärvård har någon eller hela utbildningen fram till examen.
Vad som inte varit så känt är att examen endast är första steget och att Sverige nu stolt kan erbjuda den högre utbildningen inom Mekanisk Diagnosti och Terapi den sk diplomautbildningen.

Av de 12 fysioterapeuter som har diplomautbildningen i Sverige idag har de flesta gått den utomlands men nu har vi glädjen att meddela att vi har utbildningen s.a.s i Sverige.

Diploma är det högsta utbildningssteget inom MDT och två av dem som genomfört denna utbildning är Henrik Moström och Angelica Gunnarsson. Du kan läsa en intervju med de båda på nästa sida.

Är du intresserad av Diplomautbildningen? Du kan läsa hela broschyren via den här länken.