Tidningen Fysioterapi nr 5 2013 2013-09-22 21:09

Var fjärde diskbråckspatient blev smärtfri på två veckor!

Var fjärde patient med diskbråck i ländryggen blev smärtfri på två veckor med hjälp av Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)/McKenzie-behandling. Vid tvåårsuppföljningen hade endast ett fåtal opererats. "Mina resultat visar att vi kan ge mycket hjälp till diskbråckspatienter" säger sjukgymnasten och med.dr Gunilla Limbäck Svensson i sin avhandling.

Gunilla Limbäck Svensson har i sin avhandling utvärderat Mekanisk Diagnostik och Terapi, MDT (även kallad McKenzie), kombinerat med stabiliserande träning av bålmuskler som behandling för patienter med diskbråck i ländryggen. I behandlingsstudien, en kohortstudie, ingick 41 patienter som på grund av intensiv ischiassmärta i benet var aktuella för operation, men i stället behandlades med sjukgymnastik. Inom MDT testar sjukgymnasten vilka mekaniska belastningar som ger en centralisering av smärtan, det vill säga att den smärta som strålar ut i benet förflyttas mer centralt upp mot ryggen.

– Att minska bensmärtan är också vad en diskbråcksoperation främst kan åstadkomma, förklarar Gunilla Limbäck Svensson.

Hennes studie visade att efter två veckors MDT-behandling hade var fjärde patient blivit av med smärtan, och för hälften av patienterna hade smärtan dragit sig uppåt och lämnat benet.

– Det som är unikt med min studie är att samtliga deltagare hade ett diskbråck konstaterat via magnetkameraröntgen, hade symtom sedan minst sex veckor och var av ortopedkirurg bedömda som operationskandidater. Andra studier som har testat MDT på utstrålande bensmärta har inkluderat patienter som bara haft symtom i några dagar upp till två veckor, fast vi vet att många diskbråck spontanläker efter ett par veckor, säger Gunilla Limbäck Svensson.

I sin forskning har hon även följt upp patienterna efter tre månader, ett år samt två år.

– Tre månader efter behandlingsstart hade majoriteten av dem förbättrats markant och ingen av dem hade opererats. Vi fick starkt signifikanta värden på minskad smärta, minskad rörelserädsla, högre tilltro till sin egen förmåga, mindre nedstämdhet och högre hälsorelaterad livskvalitet.

Hon gjorde även en större enkätstudie om hur opererade patienter mår ett år efter operationen. Av de 80 som svarade kunde nästan hälften (36 stycken) via Tampa Scale for Kinesiophobia klassificeras som rörelserädda.

– De patienterna hade också sämre ryggfunktion, sämre livskvalitet, led av mer smärta och depression samt fler katastroftankar. Kanske behöver vi därför även se över den sjukgymnastiska behandlingen efter kirurgi.

I en annan studie har hon tre år efter behandlingen djupintervjuat tjugo diskbråckspatienter. Hälften hade behandlats med MDT kombinerat med stabiliserande träning och hälften hade opererats.

– Det fanns förvånande nog en stor variation mellan dessa två grupper. De som hade fått MDT-sjukgymnastik var mer fysiskt aktiva trots att de hade besvär, medan de opererade uttryckte mer oro och undvek fysisk aktivitet.

Grundat på sin avhandling anser Gunilla Limbäck Svensson att personer som har ett diskbråck i ländryggen med utstrålande smärta i benet ska erbjudas MDT-behandling kombinerat med stabiliserande träning av bålmuskulatur innan operation övervägs. Men i läroböckerna för McKenziemetoden står det att metoden inte fungerar för patienter med diskbråck.

– Mina resultat visar tvärtom att vi kan ge mycket hjälp till dessa patienter! Det finns goda möjligheter för sjukgymnaster att behandla smärtsamma diskbråck ännu tidigare med MDT följt av stabiliserande träning av bålmuskulatur.

SYFTE

Att utvärdera strukturerad sjukgymnastisk behandling med Mekanisk Diagnostik och Terapi samt bålstabiliserande träning vid diskbråck i ländryggen.

RESULTAT

Efter två veckors MDT-behandling var var fjärde patient smärtfri. Tre månader efter behandlingsstart hade majoriteten minskad smärta, minskad rörelserädsla, högre tilltro till sin egen förmåga, mindre nedstämdhet och högre livskvalitet. Två år efter behandlingen hade endast fyra patienter opererats.

TITEL

Evaluation of a structured physiotherapy treatment model for patients with lumbar disc herniation,

Länk till fulltext

Göteborgs universitet, 2013.

https://gupea. ub.gu.se/handle/2077/31996

Vill du ladda ner pdf från tidningen Fysioterapi:Klicka på länken