Högre utbildning i McKenzie/MDT: Diplomautbildningen

Utbildningen nu i Sverige

Att fler och fler når nivån cred.examen i MDT/McKenzie i Sverige har nog många sett. Det finns som bekant flera landsting som har som ett tydligt önskemål att sjukgymnaster inom primärvård har någon eller hela utbildningen fram till examen.
Vad som inte varit så känt är att examen endast är första steget och att Sverige nu stolta kan erbjuda den högre utbildningen inom Mekanisk Diagnosti och Terapi den sk diplomautbildningen.

Alla 6 som har diplomautbildningen i Sverige idag har gått den utomlands men nu har vi glädjen att meddela att vi nu har utbildningen s.a.s i Sverige. De två kandidater som är i programmet nu går den teoretiska delen på distans mot universitetet i Dundee, Skottland och den praktiska utbildningsdelen förlagd till Sverige.

Diploma är det högsta utbildningssteget inom MDT och de två som är diplomakandidater i Sverige för närvarande är Henrik Moström och Angelica Gunnarsson. Du kan läsa en intervju med de båda på nästa sida.

Är du intresserad av Diplomautbildningen? Du kan läsa hela broschyren via den här länken.

------------     Bli medlem i MDT-sektionen   ----------

Välkommen som medlem i MDT-sektionen! 
Som medlem i MDT-sektionen är du automatisk medlem i Svenska McKenzieinstitutet också och har samma medlemsförmåner som i McKenzieinstitutet.


 

MDT konferens 2018