Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelse MDT-sektionen

Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta någon i styrelsen i MDT-sektionen

Ordförande

Mark Aarts, Älvängen, e-mail: markjeaarts@gmail.com

Kassör

Louise Gamming, Staffanstorp, e-mail: lcwgamming@gmail.com

Sekreterare

Fariba Gharachorloo, Linköping, e-mail: fariba40.gh@gmail.com

Ledamot

Linda Carlsson, Staffanstorp, e-mail: carlssonalc@gmail.com

Ledamot

Gunilla Limbäck Svensson, Göteborg, e-mail: gunilla.l.svensson@gmail.com

Suppleant

Louise Fredén, Stockholm, e-mail: louise.b.freden@gmail.com

Suppleant

Helén Strandqvist, Malmö, e-mail: helen@strandqvist.se

Valberedning

Eva Ekesbo, Lund, e-mail: eva@ekesbo.se
Rikard Sauce, Göteborg

Kursadministratör

Svenska McKenzieföreningen
c/o Catrine Jonseth
Biblioteksgatan 4B
435 30 MÖLNLYCKE
Tlf & fax: 031-880729
Arbetstider: månd-fred 12.30 – 16.30
Mobil: 0703-589688
E-post: info@mckenzie.se

Revisor

Angelica Gunnarsson

Revisorssuppleant

Ola Rolf