Välkommen till Sektionen för Fysioterapeuter inom Mental Hälsa

På sektionens hemsida hittar du information om sektionens arbete, kurser och utbildningar samt forskning och evidens inom ämnesområdet.

Har du synpunkter på sektionens verksamhet, önskemål om aktiviteter eller vill bli aktiv i styrelsearbetet - välkommen att kontakta någon i styrelsen via nedanstående mejladress!

mentalhalsa@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

Påverkansarbete

2018-02-11 11:42

Sektionen för Mental hälsa

Tvärprofessionell konferens inom Mental Hälsa "Hur svårt kan det vara?"

2017-12-04 12:29

Sektionen för Mental hälsa