Välkommen till Sektionen för Fysioterapeuter inom Mental Hälsa

På sektionens hemsida hittar du information om sektionens arbete, kurser och utbildningar samt forskning och evidens inom ämnesområdet.

Har du synpunkter på sektionens verksamhet, önskemål om aktiviteter eller vill bli aktiv i styrelsearbetet - välkommen att kontakta någon i styrelsen via nedanstående mejladress!

mentalhalsa@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

Glad sommar och planera inför hösten!

2018-06-18 11:00

Sektionen för Mental hälsa

Påverkansarbete

2018-02-11 11:42

Sektionen för Mental hälsa

Kalendarium
okt
11

11 oktober 2018

Höstmöte och "Dans för hälsa"

Örebro

Sektionen för Mental hälsa