Välkommen till Sektionen för Fysioterapeuter inom Mental Hälsa

På sektionens hemsida hittar du information om sektionens arbete, kurser och utbildningar samt forskning och evidens inom ämnesområdet.

Har du synpunkter på sektionens verksamhet, önskemål om aktiviteter eller vill bli aktiv i styrelsearbetet - välkommen att kontakta någon i styrelsen via nedanstående mejladress!

mentalhalsa@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

Höstmöte 2019

2019-10-07 08:35

Sektionen för Mental hälsa

Styrelse- och påverkansarbete

2019-05-27 09:04

Sektionen för Mental hälsa

Kalendarium
okt
23

23 oktober 2019 – 25 oktober 2019

Välkommen till Fysioterapi 2019

Stockholm Waterfront

Sektionen för Mental hälsa