Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Här publiceras aktuella händelser inom sektionen för Mental Hälsa.

Årsmöte 2022 och Utbildningsdag

2021-11-08 11:21

Välkommen till sektionens Årsmöte lördag 26/2 som även i år hålls digitalt. Vi har glädjen att...

Sektionen för Mental hälsa

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Sektionen för Mental hälsa

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...

Sektionen för Mental hälsa

Fysioterapi 2021

2021-05-17 09:14

19. och 20. oktober bjuder Förbundet in till sin kongress och sektionen planerar en halvdagsutbil...

Sektionen för Mental hälsa

Master- och Magisterarbeten till vår hemsida

2021-01-04 16:13

Har du skrivit ett vetenskapligt arbete inom Mental Hälsa? Skicka en länk till själva arbetet til...

Sektionen för Mental hälsa

Årsmöte 2021

2021-01-04 15:08

Välkommen till ännu ett digitalt årsmöte lördagen den 13. mars 2021!

Sektionen för Mental hälsa

Registrering av abstract

2020-11-09 12:29

Nu är det möjligt att registrera ditt abstract för Fysioterapi 2021!

Sektionen för Mental hälsa

Kongressen 2020

2020-11-09 09:17

Sektionen har skrivit en motion till Kongressen 2020 vilken hålls 14. och 15. november.

Sektionen för Mental hälsa

Ny styrelse - utan ordförande

2020-03-30 11:05

Årsmötet valde en ny styrelse - ordförandeposten vakant

Sektionen för Mental hälsa

Gilla oss på Facebook!

2017-11-20 10:26

Vi finns på Facebook!

Sektionen för Mental hälsa