Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Här publiceras aktuella händelser inom sektionen för Mental Hälsa.

Master- och Magisterarbeten till vår hemsida

2021-01-04 16:13

Har du skrivit ett vetenskapligt arbete inom Mental Hälsa? Skicka en länk till själva arbetet til...

Sektionen för Mental hälsa

Årsmöte 2021

2021-01-04 15:08

Välkommen till ännu ett digitalt årsmöte lördagen den 13. mars 2021!

Sektionen för Mental hälsa

Registrering av abstract

2020-11-09 12:29

Nu är det möjligt att registrera ditt abstract för Fysioterapi 2021!

Sektionen för Mental hälsa

Kongressen 2020

2020-11-09 09:17

Sektionen har skrivit en motion till Kongressen 2020 vilken hålls 14. och 15. november.

Sektionen för Mental hälsa

Ny styrelse - utan ordförande

2020-03-30 11:05

Årsmötet valde en ny styrelse - ordförandeposten vakant

Sektionen för Mental hälsa

Gilla oss på Facebook!

2017-11-20 10:26

Vi finns på Facebook!

Sektionen för Mental hälsa