Årsmöte 2021 – Fysioterapeuterna

2021-01-04 15:08

Sektionen för Mental hälsa

Årsmöte 2021

Välkommen till ännu ett digitalt årsmöte lördagen den 13. mars 2021!

Dagen kommer att direkt knyta an till Tomas Waldegrens och Matilda Öjens föreläsningsfilmer om fysiologiska reglerasystem som tagits fram till höstmötet 2020 - den här gången med tema "Psykomotoriska Störningar". Även de tidigare filmerna kommer återigen att vara tillgängliga via vår hemsida några veckor innan årsmötet.

Senaste nyheterna

Årsmöte 2022 och Utbildningsdag

2021-11-08 11:21

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till sektionens Årsmöte lördag 26/2 som även i år hålls digitalt. Vi har glädjen att...

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...

Fysioterapi 2021

2021-05-17 09:14

Sektionen för Mental hälsa

19. och 20. oktober bjuder Förbundet in till sin kongress och sektionen planerar en halvdagsutbil...

Master- och Magisterarbeten till vår hemsida

2021-01-04 16:13

Sektionen för Mental hälsa

Har du skrivit ett vetenskapligt arbete inom Mental Hälsa? Skicka en länk till själva arbetet til...