Dags att nomiera till utbildningskommittén! – Fysioterapeuterna

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dags att nominera kandidater.

Om du själv är intresserad att ingå i kommittén eller har någon person i åtanke, tveka inte att mejla till styrelsen på mentalhalsa@fysioterapeuterna.se. Läs mer information här nedan i utskicket som gick till alla medlemmar:

Information utbildningskommittén

Senaste nyheterna

Årsmöte 2022 och Utbildningsdag

2021-11-08 11:21

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till sektionens Årsmöte lördag 26/2 som även i år hålls digitalt. Vi har glädjen att...

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...

Fysioterapi 2021

2021-05-17 09:14

Sektionen för Mental hälsa

19. och 20. oktober bjuder Förbundet in till sin kongress och sektionen planerar en halvdagsutbil...

Master- och Magisterarbeten till vår hemsida

2021-01-04 16:13

Sektionen för Mental hälsa

Har du skrivit ett vetenskapligt arbete inom Mental Hälsa? Skicka en länk till själva arbetet til...