Fysioterapi 2021 – Fysioterapeuterna

2021-05-17 09:14

Sektionen för Mental hälsa

Fysioterapi 2021

19. och 20. oktober bjuder Förbundet in till sin kongress och sektionen planerar en halvdagsutbildning

Sektionen bjuder in till en halvdagsutbildning med tema
"Fysisk aktivitet och träning vid psykisk ohälsa - därför behövs fysioterapeuten"
- mer information finns på vår hemsida under fliken Verksamhet/information inför års- och höstmöten 

Senaste nyheterna

Höstmöte och Utbildningsdag i Stockholm

2022-05-30 10:57

Sektionen för Mental hälsa

Lördag 22. oktober 2022 kl 9 - 16. 30 Höstmöte och Utbildningsdag med Merete Holm Brantbjerg

Årsmöte 2022 och Utbildningsdag

2021-11-08 11:21

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till sektionens Årsmöte lördag 26/2 som även i år hålls digitalt. Vi har glädjen att...

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...

Fysioterapi 2021

2021-05-17 09:14

Sektionen för Mental hälsa

19. och 20. oktober bjuder Förbundet in till sin kongress och sektionen planerar en halvdagsutbil...