2019-10-07 08:35

Sektionen för Mental hälsa

Höstmöte 2019

Tack för ditt deltagande på vårt Höstmöte! Här hittar du en sammanfattning av diskussionen

Vad roligt att så många hittade till höstmötet på Stockholm Waterfront!

Vår ordförande Eva Henriques berättade om paneldebatten som sektionen hade anordnad dagen innan under Fysioterapi 2019 och som var mycket välbesökt.
Vi i styrelsen upplever att vi har kunnat visa på vår kompetens och på betydelsen av att arbeta med kroppen när det gäller psykisk ohälsa - och att det bör vara en fysioterapeut som gör detta. Politikerna lyssnade och verkade ta till sig vårt budskap.
Ett särskilt stort tack till Anna Altvall och hennes fd patient som på ett fantastiskt sätt åskådliggjorde hur en behandlingsprocess kan se ut och hur viktigt det är att både arbeta med samtal och kroppsbehandling. 

Sedan diskuterade vi i små grupper under höstmötet både vad som redan fungerar bra i våra olika verksamheter samt olika forum som vi kan/borde verka inom. 

Här kan du läsa en sammanfattning av det som kommit fram

Senaste nyheterna

Årsmöte 2020 och Utbildningsdag - Umeå

2019-12-16 11:15

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till Årsmöte 2020 - lördagen 28. mars i Umeå

Höstmöte 2019

2019-10-07 08:35

Sektionen för Mental hälsa

Tack för ditt deltagande på vårt Höstmöte! Här hittar du en sammanfattning av diskussionen

Styrelse- och påverkansarbete

2019-05-27 09:04

Sektionen för Mental hälsa

Vi skulle behöva bli fler aktiva medlemmar för att kunna driva vårt arbete framåt - just nu är de...

Webbsend seminarium om psykisk ohälsa hos unga

2019-03-25 10:37

Sektionen för Mental hälsa

"Psykisk ohälsa hos unga - rörelse är vägen därifrån!"

Gilla oss på Facebook!

2017-11-20 10:26

Sektionen för Mental hälsa

Vi finns på Facebook!