Kongressen 2020 – Fysioterapeuterna

2020-11-09 09:17

Sektionen för Mental hälsa

Kongressen 2020

Sektionen har skrivit en motion till Kongressen 2020 vilken hålls 14. och 15. november.

Du som medlem kan logga in och få insyn i kongresshandlingarna. Sektionens motion är motion nr 5 och du kan även läsa förbundets svar på den. Vi i styrelsen är tacksamma för synpunkter. Skriv gärna till oss: mentalhalsa@fysioterapeuterna.se. 

Tack för ditt engagemang! 

Senaste nyheterna

Årsmöte 2022 och Utbildningsdag

2021-11-08 11:21

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till sektionens Årsmöte lördag 26/2 som även i år hålls digitalt. Vi har glädjen att...

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...

Fysioterapi 2021

2021-05-17 09:14

Sektionen för Mental hälsa

19. och 20. oktober bjuder Förbundet in till sin kongress och sektionen planerar en halvdagsutbil...

Master- och Magisterarbeten till vår hemsida

2021-01-04 16:13

Sektionen för Mental hälsa

Har du skrivit ett vetenskapligt arbete inom Mental Hälsa? Skicka en länk till själva arbetet til...