Primärvårdsreform "God och nära vård" – Fysioterapeuterna

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Primärvårdsreform "God och nära vård"

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Styrelsen har under längre tid varit med i processen kring Primärvårdsrefomen "God och nära vård" och med det försökt att tydliggöra och stärka fysioterapeuters roll inom behandling av psykisk ohälsa. 

En länk i detta arbete var exempelvis paneldebatten på Fysioterapi 2019 där vi bjöd in ansvarige utredaren Anna Nergårdh till diskussion. Vi har även tidigare lämnat in synpunkter och svarat på remisser. 

Nu är utredningen klar och på remiss vid olika instanser, som exempelvis Fysioterapeuterna. Liksom andra sektioner har vi inom Mental Hälsa nu lämnat in våra synpunkter till förbundsstyrelsen som i sin tur sammanfattar och lämnar de slutgiltiga synpunkterna till utredarna. 

Här kan du läsa sektionens remissvar

Senaste nyheterna

Höstmöte och Utbildningsdag i Stockholm

2022-05-30 10:57

Sektionen för Mental hälsa

Lördag 22. oktober 2022 kl 9 - 16. 30 Höstmöte och Utbildningsdag med Merete Holm Brantbjerg

Årsmöte 2022 och Utbildningsdag

2021-11-08 11:21

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till sektionens Årsmöte lördag 26/2 som även i år hålls digitalt. Vi har glädjen att...

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...

Fysioterapi 2021

2021-05-17 09:14

Sektionen för Mental hälsa

19. och 20. oktober bjuder Förbundet in till sin kongress och sektionen planerar en halvdagsutbil...