Registrering av abstract – Fysioterapeuterna

2020-11-09 12:29

Sektionen för Mental hälsa

Registrering av abstract

Nu är det möjligt att registrera ditt abstract för Fysioterapi 2021!

På grund av covid-pandemin har många kongresser ställts in och därför kan det vara svårt att hitta tillfällen för att kunna presentera sina studier i ett vetenskapligt sammanhang. 
Fysioterapi 2021 kommer att hållas 19. + 20. oktober 2021 på Svenska Mässan i Göteborg och anmälan för abstracts är öppen till 13. februari. 

Senaste nyheterna

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...

Fysioterapi 2021

2021-05-17 09:14

Sektionen för Mental hälsa

19. och 20. oktober bjuder Förbundet in till sin kongress och sektionen planerar en halvdagsutbil...

Master- och Magisterarbeten till vår hemsida

2021-01-04 16:13

Sektionen för Mental hälsa

Har du skrivit ett vetenskapligt arbete inom Mental Hälsa? Skicka en länk till själva arbetet til...

Årsmöte 2021

2021-01-04 15:08

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till ännu ett digitalt årsmöte lördagen den 13. mars 2021!