Forskning och evidens

Här kan du hitta forskning och evidens på området fysioterapi inom mental hälsa. Känner du till något material på området som vi missat? Kontakta då webredaktören.

Avhandlingar

Materail från socialstyrelsen

Nationella riktlinjerna för behandling av depressions- och ångesttillstånd kommer förmodligen att starkt påverka vårt område. Läs mer här

Tipsa om avhandlingar!

Evidens