Kropp och psyke - en helhet – Fysioterapeuterna

Kropp och psyke - en helhet

Att kropp och psyke hänger ihop vet de flesta. När vi förlorat någon nära vän eller anhörig eller på annat sätt hamnat i kris reagerar vi med olika symtom, både psykiska och kroppsliga.

Det kan vara huvudvärk, ont i magen, yrsel, darrighet, muskelspänningar, sömnlöshet, oro och ångest. Listan kan göras väldigt lång. Att vi reagerar med kroppsliga symtom är ett sätt att uttrycka våra känslomässiga svårigheter eller lidanden. Känslorna både upplevs och uttrycks med hjälp av kroppen, som en " inre" rörelse. Utan denna "inre" rörelse skulle vi inte uppleva våra egna känslor. Egentligen ska vi vara tacksamma för våra upplevelser, även om de är smärtsamma. De är ju trots allt beviset för att vi är kännande individer och inga robotar. Med hjälp av olika kroppsliga "skyddsmekansismer" som att hålla andan eller spänna kroppens muskler kan man dock tillfälligt stänga av den känslomässiga rörelsen och det är ibland både nödvändigt och funktionellt att kunna kontrollera starka känslor på så sätt. Men att under lång tid hålla tillbaks känslorna leder till olika kroppsliga besvär, som t.ex. smärta, stelhet och andnöd. Kroppens hållning, rörelser och andning påverkas.

Även långvarig stress som vid allt för stor och långvarig arbetsbelastning påverkar tillslut kroppen genom att våra reservkrafter tar slut. När vi stressar utsöndras stresshormoner som tillfälligt gör oss mer alerta, fokuserade och energifyllda. Många känner en stark tillfredställelse och styrka som aldrig verkar ta slut. Men det gör den och då är skadan delvis redan gjord. Den kraftlöshet, nedstämdhet och utmattning som följer är plågsam och tvingar oss att stanna upp. Efter kortvarig stress återhämtar sig kroppen ganska snabbt men efter en utmattning tar det betydligt längre tid och många behöver professionell hjälp för att återfå krafterna.

En speciell form av svår stress är de reaktioner olika katastrofer har på oss. Det kan vara svåra krigsupplevelser, naturkatastrofer eller övergrepp och svår mobbing. Katastroferna gör att vi hamnar i en svår existentiell kris där tryggheten och överlevnaden blir hotat, på ett sätt som sätter starka spår i vår hjärna och våra kroppsliga funktioner.

För vissa människor är kroppen inte en del av identiteten utan mer en apparat eller till och med en fiende. För några personer beror detta på att de, av olika skäl, aldrig riktigt tagit kroppen i "besittning" eller att kroppen ständigt varit ett bekymmer, kanske med svåra smärtor eller andra besvär. När omgivningen inte visat respekt utan kränkt våra kroppsliga gränser kan ett avståndstagande till den egna kroppen bli ett sätt att distansera sig från tidigare kränkningar.

Fysioterapeuter inom Mental Hälsa har gedigen kunskap om hur kropp och psyke samspelar och kan bedöma både besvärens svårighetsgrad och erbjuda eller rekommendera lämplig behandling.