Årsmöte 2020 och Utbildningsdag

28 mars 2020

Plats: Umeå

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till Årsmöte 2020 och utbildningsdag, lördagen 28. mars.

Anmäl dig nu!

I samband med Årsmötet 2020 bjuder sektionen in till en kostnadsfri heldagsutbildning med vår kollega och uppskattade föreläsaren Tomas Waldegren som har lång erfarenhet av fysioterapeutiskt arbete inom Mental Hälsa samt undervisning inom ämnet (som exempelvis som föreläsare inom Karolinska Institutets kurs "Autonom och emotionell reglering"). Vid sin sida har han sin kollega Matilda Öien. Gemensamt kommer de att föreläsa om

"Fysiologiska reglersystem och deras relevans för området mental hälsa".

Utbildningsdagen kommer att vara givande både för fysioterapeuter som huvudsäkligen arbetar med inriktning Mental Hälsa och för de som träffar dessa patienter inom Primärvården. Den kommer att ge både konkreta verktyg och förklaringsmodeller för våra insatser - vad vi kan göra och vad det är som påverkas i kroppen.

Tomas om innehållet i kursen:

"Som fysioterapeut med inriktning Mental Hälsa så har man förmodligen koll på upplevelseaspekten av träning, hur man via olika former av kroppsmedvetandeträning kan påverka måendet. Men kroppsmedvetandeträning handlar inte enbart om upplevelsedimensionen, i övningarna har vi också möjlighet att aktivera och manipulera flera styr- och reglersystem som påverkar aktivitetsnivå och återhämtningsförmåga. Senaste decenniet så har det kommit fram flera intressanta koncept som ger den kliniskt aktiva fysioterapeuten fler verktyg att använda för att påverka de reaktionsmönster vi ser hos oss själva och hos våra patienter.

Den ökade kunskapsbasen ger oss möjlighet att förstå hur vi via kroppsbaserade övningar kan komma åt de autonoma reaktioner som är en del av våra patienters symtombild, inte bara genom att medvetandegöra dem utan att även genom att påverka omedvetna beteendeaktiveringar och/eller beteendedämpningar och leda dem till ett slutförande.

Denna kunskap ger oss också en ökad möjlighet att kommunicera verkningsmekanismerna bakom våra behandlingar till både patienter och andra vårdgivare, eftersom fysiologiska termer är konkreta och i hög grad hänvisar till en kunskapsbas som vi har gemensam med övriga vårdprofessioner.

Föreläsningen kommer att vara uppdelad i olika avsnitt med både teori och praktisk tillämpning."

Dagen kommer att hållas i Aula Betula i Universitetsområdet i Umeå. 

Vi i styrelsen är tacksamma om ni anmäler er så snart som möjligt, detta underlättar planeringen väldigt mycket för oss! Tack!

Årsmöteshandlingar

Hoppas vi ses i Umeå!

Kommande händelser
mar
28

28 mars 2020

Årsmöte 2020 och Utbildningsdag

Umeå

Sektionen för Mental hälsa