Vidareutbildning

Här publiceras information kring vidareutbildning för fysioterapeuter inom Mental Hälsa.

Universitets- och högskoleutbildningar


För närvarande finns det tyvärr inget master- eller magisterprogram i Sverige med inriktning Fysioterapi inom Mental Hälsa. Sektionen, tillsammans med företrädare för flera svenska universitet, arbetar aktivt med att försöka få till stånd ett sådant program. Behovet finns!

I nuläget är det möjligt att genom valbara kurser på flera universitet och högskolor inrikta din master- eller magisterexamen inom vårt område. Mer information om kurser och utbildningar vid svenska universitet och högskolor kan du hitta

 

Övriga fysioterapeutiska vidareutbildningar

 

Övriga tvärprofessionella utbildningar

 

Medicinsk Yoga


Medicinsk Yoga eller MediYoga används också mer och mer av fysioterapeuter inom Mental Hälsa. Här hittar du information kring utbildningar/kurser.

 

Qigong

 
Taiji och qigong är träningsmetoder som kan användas av fysioterapeuter inom Mental Hälsa.
Effekten av träningen kan kopplas till psykoterapeutisk teoribild. En diskussion om likheter mellan qigongträning och KBT kan du läsa om här.
The Qigong institute har presentationer, vetenskapliga artiklar mm om qigong.

Qigong-psykos
Qigong, taiji och yoga är inte nödvändigtvis enbart bra för psyket. Termerna kundalini-psykos och qigong-psykos finns listade i DSM-IV. Här kan du läsa lite mer om qigong-psykos.
Om man är intresserad av den sociala och kulturella bakgrunden till många av de fall av qigong-psykos som rapporterades under mitten av åttiotalet till slutet på nittiotalet rekommenderas följande böcker:
Chen, NN (2003) Breathing spaces. Columbia University Press, New York.
Palmer, DA (2007) Qigong fever. Columbia University Press, New York.

Synpunkter

Har du synpunkter eller ytterligare förslag på vidareutbildningar inom ämnesområdet så kontakta gärna sektionen via mejl.