Årets stipendiat

Sektionens stipendium för år 2014 tilldelades Madeleine Olofsson för projektet: Fysioterapeuters förståelse av kroppsmedvetande En djupintervjustudie analyserad med fenomenografi.