Sektionens stipendium

Sektionen beslutade under året 2015 att inte fortsätta dela ut sektionsstipendiet. Madeleine Olofsson var den sista stipendiaten.

Årets stipendiat

Sektionens stipendium för år 2014 tilldelades Madeleine Olofsson för projektet: Fysioterapeuters förståelse av kroppsmedvetande En djupintervjustudie analyserad med fenomenografi.