Medlemskap

Vill du vara medlem i sektionen för Mental hälsa?

Möter du patienter med mental ohälsa i ditt arbete?

Är du intresserad av hur du som fysioterapeut kan undersöka,bedöma, behandla och utvärdera mental ohälsa hos dina patienter?

Känner du ibland att du behöver veta mer om fysioterapi inom mental hälsa och önskar att du hade någon att bolla dina tankar med?

Vill du följa forskning och utveckling inom området?


Medlemskap i sektionen är avgiftsfri men förutsätter att du är medlem i Fysioterapeuterna. Om du vill vara medlem i fler sektioner än en så utgår en avgift på 150 kr/år för varje ytterligare medlemskap.